Analys av skadlig kod

Skadlig kod förekommer på väldigt många olika platser och kan se väldigt olika ut beroende på syftet med koden. En del låser ner datorer och kräver lösensumma medan andra infiltrerar enheten och genomsöker den efter känsliga uppgifter.

Vi kan bistå med analys både vid avvärjda angrepp och lyckade attacker. Inledningsvis studerar vi hur skadliga koden försökte ta sig in i systemet, följt av olika motiven bakom attacken. Analysen kan sedan användas för att minimera framtida angrepp. I vissa fall är det även möjligt att spåra angriparen men möjligheterna är tyvärr mycket begränsade.

In the future everything can be hackedHello Jiggsoft,

My is and

my is

I have a for you,