Tekniskt varnings- och detekteringssystem

Sensorteknik kan kortfattat beskrivas som ett tekniskt varnings- och detekteringssystem där syftet är att upptäcka avancerade angrepp som exempelvis antivirusprogram inte kan detektera. Utifrån underrättelseinformation om de senaste angreppsmetoderna kan sensorer analysera mönster och beteende hos inkommande användare och klassificera dem antingen som inkräktare eller normala användare kan molnlösningar och applikationer säkras mot fientliga angrepp. Skadlig kod som utger sig för vara en legitimt signerad kod kan på det här sättet identifieras och stoppas genom ett inbyggt skydd i applikationen.

Tekniskt detekterings- och varningssystem kräver effektiva detekteringsverktyg. Ett sådant arbete underlättas av ett stort informationsutbud från olika källor
 

När en attack identifierats kan sensorlösningen agera direkt i realtid för att stoppa hotbilden. Detta kan exempelvis vara att stoppa processen, logga ut användare, låsa ett konto, stärka säkerheten och skicka varningar till övervakare. Angreppsfilen kan i sin tur placeras i en karantän och analyseras av våra specialister.

Vi kan hjälpa dig att implementera detta i din befintliga lösningar, alternativt hjälpa dig utveckla helt nya lösningar. Vi har samarbetsavtal med världsledande leverantörer inom systemutveckling och kan snabbt sätta upp större agila team - inget projekt är för stort för oss.Hello Jiggsoft,

My is and

my is

I have a for you,